All members of FY2022

Position Name Email-address
@ile.osaka-u.ac.jp
Papers
教授 斗内 政吉 tonouchi
准教授 村上 博成 hiro
特任教授 北岸 恵子 kitagishi-k  
特任教授 中西 英俊 nakanishi-h  
特任助教 芹田 和則 serita-k  
客員招聘教授 Junichiro Kono    
招へい准教授 川山 巌    
特任研究員 Abdul Mannan mannan-a  
秘書 岩見 真代 iwami-m  
D3 Jiang Hao jiang-h  
D2 Yang Dongxun yang-dx  
D2 村上 史和 murakami-f  
D1 Wang Ke wang-k  
M2 Chen Haidong chen-h  
M1 福田 大我 fukuda-t  
M1 坂本 典耶 sakamoto-f  
M1 Su Jie su-jie  
B4 原 一輝    
インターン Nicole Allen