All members of FY2023

Position Name Papers
教授 斗内 政吉
准教授 村上 博成
准教授(兼任) 芹田 和則
特任教授 北岸 恵子  
特任教授 中西 英俊  
特任講師 寺本 高啓  
特任研究員 Yang Dongxun  
秘書 岩見 真代  
スタッフ 大寺 洋  
D3 村上 史和  
D2 Wang Ke  
D2 Zheng Luwei  
D1 Wang Yaheng  
M2 Chen Haidong  
M2 福田 大我  
M2 坂本 典耶  
M2 Su Jie  
M1 Xu Junchao  
M1 原 一輝